Muhammed Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Anasayfaya geri dön
GENEL KURAN-I KERİM

Muhammed Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Muhammed Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim 1. Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi edalle a’malehüm 2. Vellezıne amenu ve amilüs salihati ve amenu bima nüzzile ala

GENEL KURAN-I KERİM

Haşr Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Haşr Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’arardı ve huvel’aziyzulhakiymu. 2. Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil

GENEL KURAN-I KERİM

Talak Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Talak Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya eyyuhennebiyyu iza tallaktumunnisae fetallikuhunne li’ıddetihinne ve ahsıl’ıddete vettekullahe rabbekum la tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne illa en

GENEL KURAN-I KERİM

İnsan Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

İnsan Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim 1. Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura. 2. İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an

GENEL KURAN-I KERİM

Vakıa Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

  Vakıa Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim 1. İza veka’atilvaki’atu. 2. Leyse livak’atiha kazibetun. 3. Hafıdatun rafi’tun. 4. İza ruccetil’ardu reccen. 5. Ve bussetilcibalu bessen. 6.

GENEL KURAN-I KERİM

Rum Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Rum Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif lam mım 2. Fulibetir rum 3. Fı ednel erdı ve hüm mim ba’di ğalebihim se yağlibun 4.

GENEL KURAN-I KERİM

Furkan Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Furkan Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim 1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra 2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve

GENEL KURAN-I KERİM

Fatır Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Fatır Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim 1. Elhamdü lillahi fatıris semavati vel erdı caılil melaiketi rusülen ülı ecnihatim mesna ve sülase ve ruba’ yezıdü fil halkı

GENEL KURAN-I KERİM

Tebbet Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Tebbet Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim, 1. Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb 2. Ma ağna ‘anhü malühu ve ma keseb 3. Seyasla naran zate leheb

GENEL KURAN-I KERİM

Taha Suresi – (Arapça – Latin Harfli)

Taha Suresi – (Arapça – Latin Harfli) بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم Bismillahirrahmanirrahim 1. Taha 2. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka 3. İlla tezkiratel limey yahşa 4. Tenziylem mimmen halekal erda ves